Категорії


Версія для друку Версія для друку

Реограф РЕОКОМ Професіонал

Реограф РЕОКОМ Професіонал. В якості реєстратора використовується малогабаритний восьмиканальний тетраполярний реограф з додатковими каналами посилення фоно і кардіосігналів, а аткож, системою стабілізації зондуючого струму. Сполучення зі стаціонарним або портативним комп'ютером здійснюється через USBпорт. Електробезпека пацієнта забезпечується шляхом високовольтної гальванічної розв'язки пацієнта від електрично небезпечних вузлів системи. Клас захисту пацієнта від ураження електричним струмом - I BF

Апаратура комплексу повністю реалізована на елементній базі Analog Devices, Texas Instruments, Newport Technologies. Конструктивно реограф реалізований у вигляді декількох блоків - базової станції і виносних активних щупів, які використовуються для реєстрації РЕГ, РВГ і т.д.

Функціональні можливості РЕОКОМ Професіонал:

- Синхронна реєстрація до 8-ми реографічних каналів, ЕКГ і ФКГ каналів.
- Формування диференціальних реограмм і графіків зміни базисних опорів.
- Редагування протоколів реографічного обстеження, можливість формування нових протоколів з будь-якими навантажувальними пробами та їх спільною автоматичною обробкою.
- Можливість синхронної реєстрації та аналізу реограмм периферичних судин і центральної гемодинаміки.
- Формування усереднених періодів реограмм з автоматичним вилученням браку артефактних ділянок запису в кожному з зареєстрованих каналів.
- Автоматична розстановка маркерів особливих точок, з можливістю ручної корекції їх тимчасового положення.
- Автоматичний розрахунок реографічних параметрів, відповідних вказаним методикам досліджень.
- Вибір необхідних для розрахунку параметрів, відповідно до використовуванного протоколу дослідження.
- Автоматичний розрахунок або вибір індивідуальних вікових і статевих належних значень вимірюваних реографічного параметрів, з можливістю адаптації їх значень під конкретні використовувані методики досліджень та специфічні особливості пацієнтів.
- Можливість використання синхронного каналу автоматичної реєстрації, візуалізації і вимірювання тиску в манжеті, як повільно змінюючий його складової, так і періодичної пульсової складової.
- Використання методу оклюзійної реографії для оцінки венозного кровотоку кінцівок.
- Можливість використання реографічного методу вимірювання артеріального тиску (САТ і ДАТ).
- Використання методики оцінки швидкості розповсюдження пульсової хвилі по магістральних артеріальних судинах.
- Використання методики оцінки функції ендотелію артеріальних судин кінцівок.
- Формування автоматичного словесного опису результатів реографічного дослідження.
- Можливість редагування шаблонів звітів.
- Друк будь текстової та графічної інформації.