Категорії


Версія для друку Версія для друку

Електроенцефалографічний комплекс НЕЙРОКОМ

Комп'ютерний електроенцефалограф НЕЙРОКОМ, п'яте покоління розроблених  комп'ютерних електроенцефалографічних комплексів. Енцефалограф призначений для реєстрації, поглибленого аналізу та інтерпретації ЕЕГ і ВП, проведення різних анализів для наукових досліджень.

Електроенцефалограф випускається в двох виконаннях - стаціонарному і переносному, з використанням портативного комп'ютера NoteBook.

В якості реєстратора в електроенцефалографічному комплексі НЕЙРОКОМ використовується цифровий 16-ти або 19-ти канальний пристрий з мікропроцесорним управлінням, що забезпечує виняткову якість реєстрації електроенцефалограми, навіть в неекранованому приміщенні. Сполучення електроенцефалографа з комп'ютером здійснюється по оптично ізольованому стандартному інтерфейсу USB, який гарантує повну гальванічну ізоляцію пацієнта від комп'ютера, розраховану на напругу не менше 7 кВ, і забезпечує струм витоку пацієнта не більше 0.1 мкА. Програмне керування, відповідно до протоколу реєстрації, а також живлення фотостімулятора системи виконується від персонального комп'ютера.

Ядром електроенцефалографічного комплексу НЕЙРОКОМ є програма реєстрації, зберігання, обробки, аналізу та інтерпретації електроенцефалограм і викликаних потенціалів, яка надає користувачеві наступні можливості:
- легка і швидка зміна зовнішнього вигляду програми НЕЙРОКОМ, вибір найбільш зручного розташування елементів управління, використання однієї із запропонованих кольорових схем або створення своєї власної палітри;
- автоматичне відновлення не збережених ЕЕГ даних при різних збоях комп'ютера;
- створення будь-якої кількості баз даних, будь-якої кількості ЕЕГ записів (з конкретною датою відвідування) кожного пацієнта, з будь-якою кількістю проб в ЕЕГ дослідженні. Обсяг реєстрованих електроенцефалограм данних обмежений лише розміром жорсткого диска. Можливість перенесення ЕЕГ даних на інші носії (CD, DVD), і використання цієї інформації згодом;
- можливість зберігання декількох баз даних на одному або різних носіях. Перенесення і копіювання даних про пацієнтів та окремих їх відвідинах з однієї бази в іншу;
спільне використання бази даних в локальній мережі;
- передача ЕЕГ даних через мережу Internet;
- введення додаткових інформаційних полів;
- швидкий пошук пацієнта по відомим анкетними даними. Легке сортування даних за будь-якими ознаками (інформаційним полям) з будь-якою послідовністю сортування;
- використання режиму повної автоматичної обробки електроенцефалограм;
- можливість вибору з існуючих або створення необмеженої кількості нових протоколів електроенцефалографічних обстежень, відповідно до використовуваних методик ЕЕГ обстежень. Завдання кількості функціональних проб, систем ЕЕГ відведень для кожної проби, чутливості, швидкості запису електроенцефалограми, тривалості проби, умов зупинки запису і т.д. Вибір необхідних шаблонів звітів, за якими буде будуватися автоматичний опис ЕЕГ, і потрібних таблиць норм;
- висока ступінь відповідності заданих значень чутливості і швидкості запису при відображенні електроенцефалограм на екрані монітора (з можливістю підстроювання до реальних параметрів використовуваного монітора);
- відеомоніторинг;
- встановлення в процесі реєстрації електроенцефалограм тимчасових маркерів різних типів подій, які можна побачити при подальшій розшифровці ЕЕГ і врахувати при складанні опису електроенцефалограм;
- проведення роздільного накопичення відгуків на парні і непарні стимули при дослідженні викликаних потенціалів і спостереження за зміною якості накопичення викликаних потенціалів;
- режекциі ЕЕГ артефактів, за рахунок автоматичної розмітки даних проб, з можливістю корекції отриманих результатів;
- фільтрація електроенцефалограм всіх або окремих ЕЕГ відведень будь якими НЧ, ВЧ або смуговими фільтрами, з якими встановленими частотами зрізу і заданим порядком фільтра;
- подання сигналів в будь-який з наявних в комп'ютерному електроенцефалографічному комплексі НЕЙРОКОМ програмі схем відведень або в схемах відведень, створених користувачем, просторова фільтрація сигналів ЕЕГ відведень;
- рішення задачі "сліпого" поділу джерел ЕЕГ сигналів - Blind Source Separation, BSS, у відповідності з ідеологією ICA (Independent Component Analysys), і формування компонент ICA розкладання електроенцефалограм;
- виборчі режекциі ЕЕГ артефактів за рахунок усунення артефактних компонент ICA розкладання ЕЕГ сигналу, виборча режекция синхронних зі стимулами ОКГ артефактів при дослідженні зорових ВП;
- спектральний аналіз ЕЕГ даних на будь-якому часовому інтервалі, з можливістю вибору частотного дозволу та типу вікна. Спектральний аналіз ВП і компонент ICA розкладання ЕЕГ;
- топографічне картування ЕЕГ даних (більше 120 типів карт), викликаних потенціалів або компонент ICA розкладання з можливістю побудови потужностних, частотних, потенційних, дипольних карток або карток симетрії на будь-яких заданих тимчасових або частотних інтервалах. Можлива побудова сімейства карт за вказаним параметром, вибір із пропонованих і формування нових кольорових палітр для відображення карт, завдання кроку відображення изопотенциальних ліній та багато іншого;
- топографічне картування просторового розподілу амплітуд нав'язаних ЕЕГ ритмів для будь-яких частот стимуляції, їх гармонік і субгармонік;
- топографічне картування тимчасових змін амплітуд основних ритмів ЕЕГ активності в процесі виконання проби (наприклад, гіпервентиляції);
- просторова локалізація окремих (до 16 або 19) джерел ЕЕГ активності в заданому часовому і частотному діапазоні, з використанням результатів ICA розкладання і модернізованого МДЛ (багатокрокова дипольна локалізація) методу для кожної з компонент;
- повторне перенакопичення ВП, з попередньою режекцією артефактів, фільтрацією і іншими методами попередньої обробки електроенцефалограм;
- автоматична розстановка тимчасових маркерів викликаних потенціалів в заданих ЕЕГ відведеннях, розрахунок коефіцієнтів кореляції результатів накопичення відгуків на парні і непарні, часті і рідкісні стимули;
- використання коректованих користувачем файлів віково-статевих норм при формуванні автоматічаского опису ЕЕГ. Корекція і формування нових файлів норм, що створюють можливість адаптації програми під конкретні методи дослідження;
- формування автоматичного словесного опису, у відповідності з обраними користувачем шаблонами норм і звітів. Можливість редагування сформованого програмою опису в офісних програмах MS Word, MS Excel, IE5.5, доповнення його своїми коментарями. Друк графічної і текстової інформації;
- експорт вихідних ЕЕГ даних і розрахованих параметрів для обробки в інших програмних пакетах, а також, для передачі через мережу Internet;
- швидкий і високоякісний друк інформації на будь-яких типах принтерів. Можливість друку результатів дослідження у фоновому режимі, одночасно з реєстрацією або аналізом ЕЕГ сигналів. Друк графіків будь-яких функціональних проб і результатів їх обробки. Друк звітів і графіків на звичайному папері, що забезпечує низьку собівартість друку висновків.
- Відмінності версій програмного забезпечення і комплекту поставки:
НЕЙРОКОМ Стандарт - в програмі відсутній модуль відеомоніторингу, БОС, додаткові варіанти зорової стимуляції. Може комплектуватися 16-ти або 19-ти канальним електроенцефалографом.
НЕЙРОКОМ Професіонал - повний комплект поставки, що включає програмні режими відеомоніторингу, БОС, додаткові варіанти зорової стимуляції. Комплектується тільки 19-ти канальним електроенцефалографом.